"sang giver glæde, korsang giver livsglæde"  


Rødding Egnskor er en forening, og er medlem af Danske Folkekor.

 


Vi er et firestemmigt amatørkor, som tilstræber et højt kvalitetsniveau.

 


Et gammelt mundheld siger, at "kun glade mennesker synger", og glæden og kærligheden til at synge i fællesskab fra specielt den danske sangskat er kendetegnende for Rødding Egnskor.

 


Vi øver hver onsdag aften på Rødding Højskole fra første onsdag i september til maj, hvor sæsonen sluttes med en forårskoncert.Vi synger hvert år flere kirkekoncerter, samt på plejehjem, i foreninger og i andre sammenhænge.

 


I det omfang det ønskes, at koret medvirker ved fester, f. eks. runde fødselsdage, sølv- og guldbryllupper, er vi altid parate.

 


Koret arrangerer forårskoncerter på Rødding Højskole, og traditionelt arrangerer Rødding Højskole og Rødding Frimenighed julekoncert for koret i Rødding.


Fællesskab

Dirigent


Ramunas Styra


Jels

6630 Rødding


Mobil tlf. 91 97 68 45


mail: operabufa@yahoo.com

 


Ramunas er fra Litauen og er uddannet på musikkonservatoriet der.

Han er organist i Jels Kirke, hvor han også leder Jels kirkes voksen - og børnekor.


Fra 2017 er Ramunas dirigent i Rødding Egnskor.

Korets start 1948Til Rødding Højskoles 100 års jubilæum i 1944 organiserede musiklærer Inger Margrethe Hansen personalet, pigerne i køkkenet og karlene i marken (dengang drev højskolen landbrug ved siden af højskoledriften), i et lille kor, som sang ved den festlige begivenhed.


Koret kom dog først rigtigt i gang i 1948 på højskolelærer Mette Fog Petersens initiativ, og højskolens musiklærer, organist Marie Mikkelsen, blev korets dirigent.


Derfor regnes Rødding Egnskor 1948 som sit fødselsår.


Koret havde 20 deltagere, og man blev kun optaget, hvis man havde et sikkert nodekendskab - man fik nemlig udleveret noder og skulle forberede sig hjemme, således at man ikke skulle spilde tid med at indøve de enkelte stemmer på Øveaftenerne, men kunne gå direkte til at øve værkerne sammen.


Repertoiret spændte vidt - fra klassisk musik (Bach, Haydn, Schubert, Brahms m.fl) over ældre og nyere kirkemusik til ældre og nyere folkelige sange, og koret fik tit indbydelse til at synge i kirker og forsamlingshuse.


Korets første valgte formand var Ejner Petersen, Tornumgård, som var med i koret fra starten og til sin død i 1992, og han gjorde en stor indsats for sangen på Rødding-egnen.


En anden veteran var kirkesanger og organist Hans Nissen Friis, som også var med alle årene og indtil få år før sin død i 2005.


Koret har gennem årene haft 7 dirigenter, som hver især har haft stor betydning for korets udvikling.


Organist i frimenighedskirken Annemarie Holm overtog dirigentposten i 2005 efter Bente Dahl, der i 2005 blev valgt til folketinget for Det Radikale Venstre og dermed ophørte efter 11 gode år med koret.


Efter 12 år som dirigent for koret valgte Annemarie Holm i 2017 at fratræde som dirigent. 


Dirigent fra 2017 er Ramunas Styra, der har en musikuddannelse fra sit fødeland Litauen, er er organist i Jels Kirke og korleder for både kirkens voksen- og børnekor.

Formand


Lise B. LauritsenKirsebærvej 6

6600 Vejen

Tlf. 75 36 43 63


mail: liseblauritsen@gmail.com


Sekretær


Karen BertelsenRåhedevej 1

6660  Lintrup

Tlf. 25 17 51 39


mail: rudyhund@bbsyd.dk

Kasserer


Else LeiRødding Søndervang 23

6630 Rødding

Tlf. 74 84 18 49

Mobil 28 94 03 12


mail: else.lei@rnet.dk


Næstformand


Karen Junker MadsenÅttevej 24

6683 Føvling

Tlf. 75 39 81 53


mail: madsen.junker@gmail.com


Nodesekretær


Ejvind LaugesenKornmarken 24

6650 Brørup

Tlf. 75 38 16 64


mail: lelkorn24@gmail.com


Korets dirigenterInger Margrethe Hansen 1944-


Marie Mikkelsen 1948-1970


Erik Wulff 1970-1985


Georg Berggren 1975-1987


Ragnhild Laumark 1987-1993


Bente Dahl 1993-2005


Annemarie Holm 2005-2017


Ramunas Styra 2017-


Egnskorets vedtægter