Korets historie

Korets start 1948Til Rødding Højskoles 100 års jubilæum i 1944 organiserede musiklærer Inger Margrethe Hansen personalet, pigerne i køkkenet og karlene i marken (dengang drev højskolen landbrug ved siden af højskoledriften), i et lille kor, som sang ved den festlige begivenhed.


Koret kom dog først rigtigt i gang i 1948 på højskolelærer Mette Fog Petersens initiativ, og højskolens musiklærer, organist Marie Mikkelsen, blev korets dirigent.


Derfor regner Rødding Egnskor 1948 som sit fødselsår.


Koret havde 20 deltagere, og man blev kun optaget, hvis man havde et sikkert nodekendskab - man fik nemlig udleveret noder og skulle forberede sig hjemme, således at man ikke skulle spilde tid med at indøve de enkelte stemmer på Øveaftenerne, men kunne gå direkte til at øve værkerne sammen.


Repertoiret spændte vidt - fra klassisk musik (Back, Haydn, Schubert, Brahms m.fl) over ældre og nyere kirkemusik til ældre og nyere folkelige sange, og koret fik tit indbydelse til at synge i kirker og forsamlingshuse.


Korets første valgte formand var Ejner Petersen, Tornumgård, som var med i koret fra starten og til sin død i 1992, og han gjorde en stor indsats for sangen på Rødding-egnen.


En anden veteran var kirkesanger og organist Hans Nissen Friis, som også var med alle årene og indtil få år før sin død i 200


Organist i frimenighedskirken Annemarie Holm overtog dirigentposten i 2005 efter Bente Dahl, der i 2005 blev valgt til folketinget for Det Radikale Venstre og dermed ophørte efter 11 gode år med koret.


Efter 12 år som dirigent for koret valgte Annemarie Holm i 2017 at fratræde som dirigent. Dog hjælper hun stadig koret med at lægge  øvefiler på hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for at øve hjemme.


Koret har gennem årene haft 7 dirigenter, som hver især har haft stor betydning for korets udvikling.


Ny dirigent fra 2017 er Ramunas Styra, der er organist i Jels Kirke og korleder for kirkens kor.


Korets dirigenterInger Margrethe Hansen 1944-


Marie Mikkelsen 1948-1970


Erik Wulff 1970-1985


Georg Berggren 1975-1987


Ragnhild Laumark 1987-1993


Bente Dahl 1993-2005


Annemarie Holm 2005-2017


Ramunas Styra 2017-